Giới thiệu chung

Tầm nhìn

Trở thành công ty cung cấp giải pháp thuốc thú y nằm trong Top 3 tại Việt Nam

Sứ mệnh

Nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi, nâng cao chất lượng thức ăn chăn nuôi, tăng khả năng cạnh tranh cho người chăn nuôi và nhà máy thức ăn bằng cách áp dụng công nghệ mới nhất trên thế giới .

Giá trị cốt lõi

  • Chất lượng tốt nhất
  • Công nghệ tốt nhất
  • Dịch vụ tốt nhất
  • Sản phẩm tốt nhất